การรับรอง

Brand BobBarker
Brand Dockers
CHILE

ยี่ห้อ BobBarker

นักเทียบท่าแบรนด์

ชิลี

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001

ISO9001

ISO14001

OHSAS18001

SEARS HOLDINGS COORPERATION
SEARS
LA

ความร่วมมือของ Sears Holdings

เซียร์

LA